Kontakt: info@promc.se

Försäkra sin motorcykel

Att försäkra sin motorcykel är en absolut nödvändighet. Men den som tar sig tid att jämföra försäkringar och villkor kan spara mycket pengar.

Försäkringar kan kännas som ett nödvändigt ont för många fordonsägare. Men om olyckan är framme är man för det mesta glad att man har en, även om man får betala självrisk.

Vilka typer av försäkring finns det?

Motorcyklist på vägPrecis som andra motorfordon måste en motorcykel ha en trafikförsäkring. Denna tecknas inte hos ett försäkringsbolag, utan premien betalas till Trafikskadenämnden. Trafikförsäkringen är till för att täcka skador som orsakas av fordonet. Den som ska köpa ett fordon bör ställa sig frågan om det räcker med en trafikförsäkring, eller om man vill ha en försäkring som också täcker skador på det egna fordonet.

En halvförsäkring, eller delkasko, är en försäkring som täcker normal utrustning som finns i eller på fordonet. De exakta momenten varierar mellan olika försäkringsbolag, men ofta ingår ersättning för brandskada, stöldskada, maskinskada och rättsskydd, alltså ersättning för rättegångskostnader. En helförsäkring är mer omfattande, och ger också ersättning vid skador som har orsakats av försäkringstagaren, alltså den som har tecknat försäkringen.

Men även med samma typ av försäkring kan det skilja stort mellan olika försäkringsbolag. Det finns flera faktorer som spelar in, och de bedöms olika av olika bolag.

  • Ålder – om försäkringstagaren är över en viss ålder blir premien ofta lägre. Om flera i ett hushåll ska använda motorcykeln kan det löna sig att skriva den på den äldsta av dessa. Kontrollera bara att försäkringsvillkoren tillåter flera förare. En variant är också att bara låta vissa i hushållet använda motorcykeln. Även det kan ge lägre premie.
  • Inlåsning – om motorcykeln förvaras i ett låst garage när den inte används ger det oftast lägre premie.
  • Årstid – en motorcykel som bara används på sommaren har lägre premie än en året runt-hoj.

Slutligen finns det märkesförsäkringar, inriktade på ett visst fabrikat. De har sällan lägst premie, men i gengäld kan man få lite bättre villkor om något skulle hända, exempelvis bättre service eller lägre självrisk.